Vijesti

PRINCEZA JADRANA - Lanac nautičkih centara

14. svibnja 2011.

Predstavnici Princeze Jadrana Vesna Horvat dipl.ing.arh. i Žarko Galić posjetili su Mali Lošinj zbog uvrštavanja utvrđene lokacije u Lanac nautičkih centara.

prosinac 2010

Projekt PRINCEZA JADRANA – lanac nautickih centara prihvacen je u sklopu predlozenih investicijskih projekata na sjednici Vlade RH od 24. lipnja 2010. i uvršten u Katalog investicijskih projekata Ministarstva gospodarstva

12. studenog 2011.

Predstavnici Princeze Jadrana Vesna Horvat i Žarko Galić obišli su lokaciju T-zone Kneža na otoku Korčula.

9. - 12. kolovoza 2010.

Predstavnici Princeze Jadrana obišli Kaprije, Vrgadu, Zaglav (Dugi otok) i Olib zbog utvrđivanja prostornih kapaciteta lokacija

24. lipnja 2010.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Katalog javnih investicijskih projekata u sklopu kojeg se nalazi i Princeza Jadrana

17. lipnja 2010.

Sabor Republike Hrvatske – projekt je predstavljen predsjedniku Odbora za prostorno uređenje Branku Bačiću. Ocijenjeno je da projekt pruža značajnu priliku za svekoliki razvoj hrvatskih otoka, te posebno doprinosi daljnjem razvoju nautičkog turizma. S tog aspekta, a i kao značajna gospodarska investicija, projektu se daje puna društvena potpora. Projekt su predstavili Bogomir Hrnčić i Žarko Galić.

15. lipnja 2010.

Predstavljanje projekta u Ministarstvu turizma s državnim tajnikom Ivom Mujo. Ocijenjeno je da je projekt utemeljen na dokumentu Strategija razvitka nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj, te da je kao takav dobrodošao, osobito kao sjajan doprinos još kvalitetnijoj ponudi u nautičkom turizmu.

7. lipnja 2010.

Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture – projekt su državnom tajniku kapetanu Mariu Babiću predstavili Dr. Mirko Orešković, Bogomir Hrnčić dipl.ing.arh. i Žarko Galić. Projekt je dobrodošao, ne samo za razvoj nautičkog turizma, već i za razvoj otoka. Kapetan Babić je upoznat i sa inicijativom povezivanja otoka sa kopnom hidroavionom.

25. ožujka 2010.

Predstavljanje projekta gradonačelniku Šibenika Dr. Anti Županoviću i suradnicima. U razgovoru je istaknuto da studija utjecaja na okoliš treba osigurati puno prostrujavanje uvale otoka Kaprije, da je Prostornim planom predviđeno 190 vezova za brodice dužine 15-40 m, a iznesen je podatak da val tramontane može imati visinu i do 2.5 m. Projektu se daje puna potpora.

17. ožujka 2010.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva uvrstila je projekt Princeza Jadrana – Lanac nautičkih centara u Program razvojnih projekata u Republici Hrvatskoj

4. ožujka 2010

Prezentacija projekta u Zadarskoj županiji u nazočnosti zamjenika župana Dr. Đani Bunje i načelnika Općine Pakoštane Milivoja Kurtova. U razgovoru je predloženo da se, ako je moguće, u preliminarnom urbanističkom rješenju za otok Vrgadu utvrdi plutajući lukobran, predlaže se "difuzni hotel" u kojem su recepcija i smještajni objekti odvojeni, ističe da će vodovod biti priključen do lipnja, a da je kapacitet elektičnog kabela dovoljan. Daje se puna društvena potpora projektu.

3. ožujka 2010.

Predstavljanje projekta gradonačelniku Zadra Dr. Zvonimiru Vrančiću i suradnicima. U razgovoru je istaknuto da projekt treba osigurati suglasnost otočana, imati u punu komunalnu opremljenost, te da Grad Zadar projektu daje punu društvenu podršku i svaku potrebnu stručnu pomoć.

1. ožujak 2010.

Svečana prezentacija projekta Princeza Jadrana – Lanac nautičkih centara u Gradskoj viječnici Dubrovnika u nazočnosti gradonačelnika Dr, Andre Vlahušića, predstavnika Županije, načelnika Lastova i Mljeta, predstavnika Šipana, Županijske lučke uprave i brojnih gostiju. Projekt je visoko ocijenjen i obećana je svekolika društvena potpora.

21.-27. listopada 2009

Stručna skupina Investinženjeringa i Princeze Jadrana Dr. sc. Mirko Orešković, Bogomir Hrnčić dipl. ing., Damir Stipanov dipl. ing., kap. Rikard Rossetti i Žarko Galić obišla je potencijalne lokacije projekta – Olib, Lastovo, Korčulu, Mljet, Šipan, Kaprije i Vrgadu

AUGSUSTA INSULA

4. lipnja 2011.

Dr. Leo Gracin, docent na Prehrambeno - biotehnološkom fakultetu u Zagrebu i vodeći hrvatski enolog i Žarko Galić, predsdjednik Klastera obišli su Poljoprivrednu zadrugu Lastovo i upoznali se sa stanjem i mogućnostima razvoja vinogradarstva.

30. travnja 2011.

Predstavnici Klastera Jakov Ratković i Žarko Galić održali su sastanak u Općini Lastovo sa načelnikom Općine Mirom Maričevićem i predstavnicima Poljoprivredne zadruge Lastovo o mogućnosti suradnje i plasmana proizvoda, posebice vina

14. travnja 2011.

Rješenjem Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba registriran je Klaster za istraživanja i obrazovanja Augusta insula (skraćeno: Klaster Augusta insula).

26. ožujka 2011.

Na sjednici Općinskog vijeća Lastova jednoglasno prihvaćen projekt Europski centar mediteranskih kultura Augusta insula - Lastovo

18. veljače 2011.

Projekt Europski centar mediteranskih kultura Augusta insula prezentirali su članovima Općinskog vijeća Lastova predstavnici tvrtke Princeza Jadrana Vesna Horvat dip. ing. arh. i Žarko Galić

29. studeni 2010.

Sastanak predstavnika Princeze Jadrana i tvrtke MPI development iz Hannovera o suradnji na realizaciji projekta suvremenog znanstveno – istraživačkog centra na Lastovu

12.-14. studeni 2010

Predstavnici Princeze Jadrana izvršili su detaljan uvid u lokaciju ex vojne T-2 zone Uble i objekata na Rtu veljeg mora za potrebe izrade dokumentacije znanstveno –istraživačkog centra na Lastovu

Klaster mediternaskih kultura - Princeza Jadrana

26. svibnja 2011.

Predstavnici Klastera tvrtke Saša Ušćumlić i Žarko Galić sudjelovali su na seminaru Vaš put u moderan opskrbni lanac – GS1 standardi.

8. i 9. svibnja 2011.

Predstavnici Klastera Boris Ušćumlić i Žarko Galić sudjelovali su na V. Međunarodnoj konferenciji o klasterima u Opatiji

14. travnja 2011.

Rješenjem Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba registriran je Klaster mediteranskih kultura Princeza Jadrana (skraćeno: Klaster Princeza Jadrana)

Iz medija..

Slobodna Dalmacija, 02.03.2010.

Dubrovacki vijesnik, 01.03.2010.

© 2011 Princeza Jadrana d.o.o. All rights reserved